Uganda_Lillian-Viola-log_860px.jpg

Two young women carrying wood